Головна » Статті » Мої статті

Проект " Комплексний підхід до впровадження ідей М. Монтессорі в практичну діяльність"

Проект " Комплексний підхід до впровадження ідей М. Монтессорі в практичну діяльність"

 

Автор проекту: Таран Вікторія Олексіївна

 Актуальність проекту.

Відповідно до вимог Базової програми "Я у Світі" педагог є своєрідною скарбничкою знань. Який формує у дітей реалістичну картину сучасного світу. Є такий вислів: Щоб дати дітям іскру світла, педагог повинен ввібрати в себе сонце. Тобто педагог повинен весь час перебувати в пошуці, цікавитись новим, здобувати знання і вміти їх впроваджувати в практичну діяльність.

Програма "Я у Світі"  кардинально змінила роботу працівників дошкільних навчальних закладів, вимагає від них по-іншому дивитись на дитину, її дії, погляди, бажання . Вихователі мусять дивитися на світ очима дитини. А це не так легко...

Все це передбачає програма " Я у Світі ". Та  це звучало в ідеях італійського педагога Марії Монтессорі. Вона пропонувала відхід  від традиційної педагогіки і схилялась  на бік креативної педагогіки. Тож можна сказати, що в основу програми покладені ідеї М. Монтессорі.

Свою педагогічну систему М. Монтессорі назвала  системою саморозвитку, самовиховання та самонавчання дитини у дидактичному підготовленому середовищі. Вона вважала, що для  здобуття освіти достатньо  створити таке розвивальне середовище, де дидактичний матеріал обирав би не вихователь, а сама дитина. і дитина визначає час роботи з цим матеріалом, контролює свою діяльність в т. ч і помилки. Звичайно хтось цілковито погоджується з цими ідеями, інші  їх заперечують, розчаровуються, використовують, змінюють. Та головне до її ідей не байдужі, вони не пиляться в архівах. Ми бачимо по-своєму втілення ідей Монтессорі і теж впроваджуємо їх  в практику.

Методика Монтессорі є моделлю особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання. В її основі лежить ідея про те, що кожна дитина, з її можливостями, потребами, системою стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку

Мета проекту:

-  розширити  знання  учасників проекту  про  педагогів-гуманістів;

- активізувати пізнавальну та просвітницьку діяльність студентів;

- вчити студентів самостійно проектувати свою діяльність та виконувати

  поставлені завдання;

-  формувати пізнавальні, творчі, практичні, комунікативні та соціальні

  компетентності  особистості;

- ознайомити студентів, вихователів з життєвим і творчим шляхом італійського педагога;

 -  вивчити методику впровадження ідей в сучасну педагогічну практику;

- розвивати практичні уміння проведення ігор, занять, створювати розвивальне середовище за  методикою М. Монтессорі;

        Завдання проекту.

1.Створити пізнавально-розвивальне середовище та умови для  впровадження в практичну діяльність ідей М. Монтессорі.

2. Розширити та поглибити  знання про  ідеї М. Монтессорі, їх місце у сучасному

   житті.

3. Формувати у студентів уміння проектувати свою діяльність, працювати у

   групах.

4. Знайти інформацію про життєвий  і творчий шлях М. Монтессорі в літературних джерелах, періодичній пресі,   мережі Інтернет.

5. Підготувати  та провести виховний захід.

6.  Організувати мобільну групу, учасникам групи виступити з доповіддю в ДНЗ м. Лебедина та м. Суми

7. Розробити цикл конспектів занять, зробити підбірку ігор за методикою М. Монтессорі

8. Учити студентів застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності . 

9. Підготувати  презентацію проекту.

10. Підготувати буклет "Використання ідей М. Монтессорі при організації життєдіяльності дітей раннього та дошкільного віку".

11. Оформити папку з узагальненими матеріалами роботи над проектом.

12. Створити фото вернісаж розвивального середовища за методикою М. Монтессорі

  Методи і форми  реалізації.

У процесі реалізації навчально-виховного проекту доцільно використовувати методи:

1. Інформаційні (бесіда, розповідь, перегляд відео та фотоматеріалів ).

2. Пошукові.

3. Ігрові (дидактичні та рольові ).

4. Інтерактивні (робота в мікрогрупах, «мозковий штурм»).

5. Практичні (проведення різних форм роботи за методикою М. Монтессорі ).

Успішній реалізації  проекту сприятиме використання різних форм роботи:

1. Заняття

2. Проведення «майстер-класів».

3.Доповіді .

4. Виховні заходи.

5.  Оформлення буклетів, презентацій

 

       Очікувані результати.

1. Ознайомлення студентів з проектними технологіями.

2. Отримання студентами системи знань про втілення в практичну діяльність ідей М. Монтессорі

3. Розуміння доцільності та необхідності вивчення ППД.

4. Оволодіння студентами практичними навиками проведення роботи за методикою педагога –гуманіста

5. Проведення майстер-класу

6. Формування пізнавальних, творчих, практичних та комунікативних

    компетентностей особистості.

7. Отримання студентами навичок узагальнення інформаційно-методичних матеріалів.

  План реалізації.

1. Вибір теми проекту, визначення мети,  завдань.

2. Поділ  студентів на три мікрогрупи: науковці, дослідники, експерти.

3. Визначення завдань для кожної групи.

   Науковці збирають науково доведену інформацію  життєвий і творчий шлях М. Монтессорі

   Дослідники досліджують  використання її ідей в практичній діяльності.

   Експерти ( апробатори)   практично проводять різні форми роботи за методикою М.Монтессорі, виступають з доповідями

4. Пошук інформації.

5. Підготовка необхідних матеріалів.

6. Практичні заняття, виховні заходи, виступи з доповідями

             Хід реалізації проекту.

І. Підготовчий етап.

Студенти поділяються на три мікрогрупи: науковці, дослідники, експерти, визначають завдання.

ІІ. Основний етап.

  1. Робота в мікрогрупах над виконанням завдань.

(Студенти  упродовж 2 місяців здійснюють пошук необхідної інформації,  підбирають необхідні матеріали та обладнання, фотографують матеріали Монтессорі в ДНЗ )

  1. Проведення виховного заходу . (На початку 3місяця).

(Науковці та дослідники повідомляють інформацію, проводиться зустріч з вихователем ДНЗ "Калинка" який демонструє Монтессорі матеріали)

3. Проведення «майстер-класів» вихователями міста та перегляд відеоматеріалів ДНЗ м. Сум.

4. Проведення різних форм роботи студентами мобільної групи

(Упродовж  семестру  учасники проекту працюють в ДНЗ за місцем проходження практики і проводять ігри, заняття за методикою М. Монтессорі).

5. Виступи з доповідями на семінарі – практикумі в ВКНЗ СОР "Лебединському педагогічному училищі імені А. С. Макаренка"для студентів 231, 221 груп спеціальності "Дошкільна освіта"

6. Доповідь на семінарі в м. Суми, ДНЗ "Червоненька квіточка"

 

 Заключний етап.

1.  Підготувати  презентацію проекту.

 Узагальнюючий етап.

    1. Підготувати буклет "Використання ідей М. Монтессорі при організації життєдіяльності дітей раннього та дошкільного віку. "

2. Оформити папку з узагальненими матеріалами роботи над проектом.

3. Створити фото вернісаж розвивального середовища за методикою

М. Монтессорі

 Висновки.

    Даний проект сприяє поповненню та систематизації  знань студентів про  діяльність педагогів-гуманістів, їх ідеї.     Під час роботи студенти вчаться практично працювати з Монтессорі – матеріалом, самостійно створювати розвивальне середовище, визначають якості притаманні педагогу – гуманісту, який має працювати з дітьми.      Робота над проектом активізує пошукову та дослідницьку діяльність студентів, сприяє розширенню їх світогляду, відтворенню духовних надбань вчених  на сучасному рівні.

    Знайомство з проектними технологіями  вчить студентів самостійно планувати свою діяльність, працювати в групах, узгоджувати свою діяльність.    

 

 

 

 

 

                                          

 

Категорія: Мої статті | Додав: vika (16.04.2015)
Переглядів: 338 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вітаю Вас, Гість!
П`ятниця, 19.10.2018